Witam wszystkich na mojej stronie

Moja strona poświęcona jest geologii, w szczególności geologii inżynierskiej i geotechnice oraz doświadczeniu zawodowemu, jakie posiadam.

Z zamiłowania i wykształcenia zajmuję się geologią i geotechniką. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowisku geologa, dodatkowo potwierdzone posiadanymi uprawnieniami państwowymi wydanymi przez Ministra Środowiska. Posiadane uprawnienia geologiczne w kategorii VII pozwalają mi na wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz posadowienia obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

image

Przynależę do Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska - organizacji która powstała w 2002 r. Celem Stowarzyszenia jest wpływ na rozwój geologii inżynierskiej, ochronę i kształtowanie środowiska oraz kształtowanie i ochranianie pozycji zawodowej geologów inżynierskich.

Wiedza zdobyta podczas studiów dziennych i podyplomowych oraz licznych szkoleń z dziedziny geologii, geologii inżynierskiej oraz geotechniki pozwala mi dokonać rzetelnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz gwarantuje iż, wykonane dokumentacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

W swojej codziennej pracy wykonuję takie opracowania jak: opinia geotechniczna, projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno - inżynierska, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Samodzielnie lub zespołowo zrealizowałem ponad sto dokumentacji, projektów, opinii i ekspertyz dla różnego rodzaju inwestycji (budownictwo jedno i wielorodzinne, budowle liniowe, osuwiska i inne) na terenie całego kraju.